Projekt zagospodarowania terenu centrum miejscowości Tomaszowice, w ścisłym sąsiedztwie Dworu Tomaszowice.

data: 2021r.