Projekt siedziby Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami

ze Spektrum Autyzmu. Adaptacja budynku istniejącego na potrzeby placówki.

data projektu: 2018r.

lokalizacja: Kraków