Projekt punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świątnikach Górnych.

data: 2022r.