INWENTARYZACJE

Etap przygotowawczy przed każdym projektem w istniejącym obiekcie, przygotowujemy je starannie, tak aby mogły posłużyć do dalszej pracy projektowej.

DORADZTWO I FORMALNOŚCI

Wyręczamy naszych inwestorów we wszystkich sprawach urzędowych, załatwiamy uzgodnienia, piszemy pisma, odwiedzamy osoby prowadzące postępowania, monitorujemy ich przebieg. Efektem naszej pracy jest ostateczna decyzja pozwolenie na budowę.
Analizujemy działki przed zakupem, pod kątem ich potencjału i możliwości inwestycyjnych.

PROJEKT KONCEPCYJNY

Zapis idei projektowej, przedstawienie funkcji i formy projektowanego obiektu w sposób czytelny i zrozumiały. Pierwszy etap każdego zamierzenia budowlanego.

PROJEKT BUDOWLANY

Zapis idei projektowej, przedstawienie funkcji i formy projektowanego obiektu w sposób czytelny i zrozumiały. Pierwszy etap każdego zamierzenia budowlanego.

PROJEKT WYKONAWCZY

Szczegółowa dokumentacja budynku lub jego części, niezbędna wymagającym inwestorom, będąca dokładną wytyczną dla ekipy budowlanej i podstawą do zrealizowania eleganckiej architektury.

NADZORY AUTORSKIE

Do udanej realizacji projektu niezbędne jest współdziałanie projektanta i wykonawcy. Nadzory na budowie to ważna część naszej pracy.