Projekt wielofunkcyjnego budynku w niedużej miejscowości.

data: 2022r.