Projekt budynku jednorodzinnego przy ul. Hufcowej w Krakowie, zrealizowany.