Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy placu Juliusza Kossaka z elementami studialnymi przebudowy teenów wokół dworku Kossakówka oraz plant przy ul. Retoryka

data: 2021r.