Anna Mleczko_edited.jpg

Architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, zrzeszona w Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniona do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej , członek MPOIA pracuje zawodowo od 2007 roku. Ukończyła Podyplomowe Studium Projektowania i Konserwacji Obiektów Sakralnych Politechniki Krakowskiej i UPJPII. Projektowanie traktuje nie tylko jako zawód ale również pasję i sposób na życie.

Architekt prowadzący  upr.nr MPOIA/041/2012

mgr inż. arch.Anna Mleczko

mgr inż. Andrzej Mleczko

Project Manager

Project managet, absolwent  Politechniki Krakowskiej, członek IPMA Polska, z certyfikatem IMPA- D.

Ukończył Studia Podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami w  Europejskiej Szkole Wyższej , pracuje zawodowo od 2007 roku.  Szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami i biznesem wykorzystuje w rozwoju pracowni.

20200905_134246_edited.png